baner

Historia wędkarstwa w naszym regionie i dokładna data jej powstania jest w dalszym ciągu niejasna. Czas i zawiłości historyczne nie pozostawiły przekazów pisemnym, aktu założycielskiego, lub innych dokumentów stowarzyszenia. Datę powstania zorganizowanego wędkarstwa w Rozwadowie przyjmujemy na podstawie dokumentu członka owego towarzystwa pana Mieczysława Koguta potwierdzającego jego przynależność w roku 1935, które działało w strukturach Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich przy węźle kolejowym w Rozwadowie. Funkcjonowało ono aż do października 1949 roku, kiedy to ZSTW został rozwiązany. Reaktywacja koła nastąpiła w marcu 1950 roku w nowo  powstałych strukturach Polskiego Związku Wędkarskiego.

Członkami założycielami byli kol. Józef Butryn, Stanisław Kotwica, Roman Wąsaty, Eugeniusz Półchłopek, Kazimierz Rogalski, Kazimierz Gajda, a pierwszym prezesem został wybrany kol. Witold Potęga.

Kolejnymi prezesami byli:

  • 1950-1960 – Witold Potęga
  • 1961-1964 – Stanisław Kotwica
  • 1965-1969 – Józef Butryn
  • 1970-1979 – Ryszard Wańczyk
  • 1980-1983 – Janusz Mścisz
  • 1984-2000 – Jerzy Górecki
  • 2001-2004 – Witold Bielecki
  • 2005-2008 – Bogusław Pułaski
  • 2009-nadal – Piotr Wroński

Wówczas koło znajdowało się w strukturach okręgu w Rzeszowie, przez krótki okres 1975-1978 zmieniono przynależność do okręgu Kielecko - Tarnobrzeskiego, by ostatecznie w roku 1978 po powołaniu okręgu w Tarnobrzegu zostać jednym z jego kół.

Po przejęciu Rozwadowa przez miasto Stalowa Wola przyjęto nazwę Koło Nr 3 „ROZWADÓW” w Stalowej Woli, obowiązującą do dnia dzisiejszego.

Przez szereg lat działalność koła obejmowała okoliczne miejscowości, aż do powstania w nich samodzielnych kół wędkarskich. Można powiedzieć, że koła w Zaleszanach, Lipie czy Zaklikowie swoje korzenie mają w Rozwadowie.

Historia koła to też historia ludzi w nim działających. Przypomnieć należy poza pełniącymi funkcję prezesów wieloletnich działaczy: nieżyjących Romana Wąsatego, Eugeniusza Półchłopka, Henryka Kamińskiego, Mariana Stachurskiego, Albina Kręcichwosta, Kazimierza Siodę, a także  obecnie wspierających Zarząd Koła Emila Myszkę,Tadeusza Mastalerczyka, Zbigniewa Wojnę, Stanisława Turańskiego, Tadeusza Dziurę czy Grzegorza Potęgę.

W miarę upływu czasu zmieniały się oczekiwania i priorytety członków koła. Mam tu na myśli organizowane imprezy sportowe, które z czasem były coraz liczniejsze. Organizowane wycieczki wędkarskie nad Dunajec, czy jezioro Solińskie i Rożnowskie po dziś dzień są tematem wspomnień.

Reprezentanci Naszego Koła Krzysztof Kosierb, Mariusz Kosierb, Hieronim Karbarz, Dariusz Kochan, Kamil Kostyra, Grzegorz Chwiej wielokrotnie zdobywali tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu w Wędkarstwie Spinningowym, a kol. Piotr Pokrywka reprezentując Okręg PZW Tarnobrzeg razem z Jerzym Muciek i Janem Żmudą z Gorzyc zdobył Drużynowe Mistrzostwo Polski w roku 1994.

Wśród wędkarzy spławikowych należy wymienić Henryka Łokaja, Marek Wilka, czy Kamila Góreckiego, który w dalszym ciągu jest uczestnikiem Mistrzostw Polski i rozgrywanych na różnych zbiornikach GRAND PRIX POLSKI.

Obecnie Zarząd koła realizuje 9 imprez sportowych rocznie. Składają się na nie zawody towarzyskie spławikowo–gruntowe, mistrzowskie w wędkarstwie podlodowym, spławikowym i spinningowym, Puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola w Wędkarstwie Spławikowym, Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wędkarstwie Spinningowym, a prestiżowymi zawodami jest  „Maraton Wędkarski”. Stałymi uczestnikami są wędkarze z Kielc, Zamościa, Radymna, Połańca, Sandomierza, Tarnobrzegu, itd.

Członkowie Zarządu Koła w obecnej kadencji są członkami Zarządu Okręgu. Piotr Wroński jest członkiem Zarządu Okręgu i wiceprezesem ds. zagospodarowania wód, Bogusław Pułaski jest członkiem Zarządu Okręgu i Przewodniczącym Komisji ds. Odznaczeń, Hieronim Karbarz jest członkiem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, Jerzy Górecki jest członkiem komisji ds. zagospodarowania wód.

W roku 2000 koło zostało odznaczone Złotą Odznaką Polskiego Związku Wędkarskiego, a w roku 2012 Odznaką Za Zasługi W Rozwoju Wędkarstwa obie przyznane przez Zarząd Główny.