baner

KOMUNIKAT

VI MARATONU WĘDKARSKIEGO

W WILCZEJ WOLI

 

 

 

ORGANIZATOR:

 • Koło Nr3 „ROZWADÓW” w Stalowej Woli

 • Koło Nr13 „ENERGETYK” w Stalowej Woli

   

   

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Urząd Miasta Stalowa Wola

 • Koło PZW Raniżów

 • Gmina Raniżów

 • Starostwo Powiatu Stalowowolskiego

   

SPONSORZY:

 • ZOO MARKET

 • Hurtownia Materiałów Elektrycznych „KOPEL”

 • hurtownia sprzętu wędkarskiego JAXON

 • producent zanęt Bogusław Brud

 • PPS Polmos Stalowa Wola

 • STAWOSAN

 • Hurtownia LECH

 • PSB Stalowa Wola

 • Hurtownia Materiałów Budowlanych „IWAN”

   

 

   

PATRONAT MEDIALNY:

 • Wędkarski Świat

 • Tygodnik Sztafeta

 • TV Miejska w Stalowej Woli

   

KOMISJA SĘDZIOWSKA:

 • Jerzy Górecki-sędzia główny / sędzia klasy krajowej

 • Komisja Odwoławcza zostanie powołana z zawodników

   

CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:

 • Zbiornik zaporowy

   

RYBOSTAN:

 • Leszcz, płoć, jaź, krąp, amur, tołpyga, okoń, szczupak, lin, karp, karaś pospolity

 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW

UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

 

W zawodach może uczestniczyć czterdzieści trzyosobowych drużyn, w których osoby poniżej 16-go roku życia będą pod opieką prawnego opiekuna. O wpisaniu drużyny na listę startową decyduje kolejność dokonanych wpłat. W przypadku zgłoszenia/wpłacenia przez większą ilość drużyn, organizator zamknie listę startową i zwróci koszty udziału w zawodach wpłacającemu w ciągu 7-u dni roboczych zachowując kolejność wpłat. Zawodnicy muszą posiadać kartę wędkarską, opłacone składki upoważniające do wędkowania i odrębne siatki do przetrzymywania ryb zgodnie RAPR. Zarząd Okręgu zwolnił zawodników ze składek członkowskich upoważniających do wędkowania na zbiornikach wydzielonych . Drużynie mogą towarzyszyć inne osoby nie biorące udziału w zawodach (trener, kierownik drużyny, kierowca). Dokonanie wpłaty jest potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania regulaminu zawodów. Koszt udziału w zawodach wynosi odpowiednio:

 • 450 zł dla drużyny trzyosobowej

 • 65 zł dla osoby towarzyszącej

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 30-go maja na konto Banku Spółdzielczego nr:

76943000060000131320000001

zatytułowaną: udział w kosztach organizacji zawodów

wpłaty z innym tytułem nie będą honorowane a wpłaty po terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko po uprzedniej konsultacji i zgodzie organizatora

 

ZASADY WĘDKOWANIA:

 

Zawody odbędą się w jednej 24-ro godzinnej turze. Drużyny będą losowały stanowiska według kolejności zgłoszenia w dniu zawodów, po okazaniu dowodu wpłaty w sekretariacie. Do dyspozycji uczestników będą 30-sto metrowe stanowiska , a w uzasadnionych przypadkach stanowisko może zostać odpowiednio zwiększone. Na stanowisko mogą wejść sędziowie i organizatorzy w uzasadnionych przypadkach, oraz zgłoszone w sekretariacie osoby towarzyszące za zgodą kapitana drużyny. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki metodą spławikową i gruntową. Organizator nie określa ilości zastosowanej przynęty. W trakcie zawodów obowiązuje zakaz znakowaniu łowiska. Ryby należy przechowywać w stanie żywym. Ważenie ryb na stanowiskach w kolejności od stanowisk skrajnych do stanowiska sędziowskiego będzie odbywać się na dwukrotnie (wieczorem i rano), w czasie określonym w regulaminie lub w uzasadnionych przypadkach indywidualnie. Wędkowanie odbywać się będzie zgodnie z RAPR, ale minimalny wymiar ryby zgłoszonej do wagi powinien wynosić 20 cm. Sędzia główny za niewłaściwe zachowanie zawodnika, może dokonać dyskwalifikacji indywidualnej lub drużynowej.

 

TERMINARZ PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEGU ZAWODÓW:

 

Sobota 21-06-2014

 • 07.00 do 07.30 – zbiórka na „Parkingu u Arka” przy drodze Wilcza Wola – Wola Raniżowska ( 50°20'4.884"N, 21°56'37.608"E ). Zgłaszanie drużyn w sekretariacie zawodów, otwarcie zawodów i odprawa sędziowska

 • 07.30 do 08.30 – losowanie stanowisk, wydanie suchego prowiantu na kolację i dojazd lub dojście do stanowiska.

 • 08.30 do 10.00 – przygotowanie na stanowiskach

 • 10.00 – rozpoczęcie nęcenia i wędkowania

 • 13.00 do 14.00 – obiad podany na stanowiska

 • 18.00 do 20.00 – I-wsze ważenie ryb na stanowiskach

Niedziela 22-06-2014

 • 06.00 do 07.00 – śniadanie podane na stanowiska

 • 10.00 – koniec wędkowania

 • 10.00 do 11.00 – II-gie ważenie ryb na stanowiskach

 • od 11.00 – wspólna biesiada przy pieczonym udźcu na gorąco i innych przysmakach, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie zawodów


ZASADY PUNKTACJI:

Zawody rozegrane będą w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej na żywej rybie. Klasyfikacja indywidualna – suma wagi złowionych ryb przez zawodnika. Klasyfikacja drużynowa – suma punktów (zajętych miejsc) członków drużyny. Klasyfikacja na największą rybę – waga ryby złowionej i zgłoszonej przez zawodnika.


NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe t-shirty i inne upominki. Puchary i nagrody wręczane będą do 6-go miejsca w miarę pozyskanych środków. Pula nagród, może przekroczyć 10 tysięcy zł. Przewidywane są też dwie atrakcyjne nagrody indywidualne rozlosowana pomiędzy wszystkich uczestników.


POZOSTAŁE INFORMACJE:

Organizator wykupuje na okres zawodów ubezpieczenie ogólne od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie zawodów. Przed dokonaniem wpłaty należy się zapoznać z warunkami uczestnictwa i regulaminem zawodów. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie koła i pod nr tel. 668 42 99 99. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają RAPR i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.

Istnieje możliwość zamówienia zanęty wędkarskiej BOLAND i przynęt wędkarskich (biały, pinka, ochotka zanętowa, itd.), dostarczanych na miejsce zbiórki przed zawodami. Zamówienia można składać w sklepie wędkarskim ZOO MARKET, 37-450 Stalowa Wola, lub telefonując pod nr tel. .733 876 066