baner

KOMUNIKAT

VII MARATONU WĘDKARSKIEGO

W WILCZEJ WOLI

 

 

 

ORGANIZATOR:

 • Koło Nr3 „ROZWADÓW” w Stalowej Woli

 •  

   

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Urząd Miasta Stalowa Wola

 • Koło PZW Raniżów

 • Gmina Raniżów

 • Starostwo Powiatu Stalowowolskiego

   

SPONSORZY:

 • ZOO MARKET

 • Hurtownia Materiałów Elektrycznych „KOPEL”

 • hurtownia sprzętu wędkarskiego JAXON

 • producent zanęt Bogusław Brud

 • PPS Polmos Stalowa Wola

 • STAWOSAN

 • Hurtownia LECH

 • PSB Stalowa Wola

 • Hurtownia Materiałów Budowlanych „IWAN”
 • HAP Armatura
 •  

  PATRONAT MEDIALNY:

  • Wędkarski Świat

  • TV Miejska w Stalowej Woli
  • Radio Leliwa
  • Echo Dnia

   KOMISJA SĘDZIOWSKA:

   • Jerzy Górecki-sędzia główny / sędzia klasy krajowej

   • Komisja Odwoławcza zostanie powołana z zawodników

     

   CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:

   • Zbiornik zaporowy

     

   RYBOSTAN:

   • Leszcz, płoć, jaź, krąp, amur, tołpyga, okoń, szczupak, lin, karp, karaś pospolity

    

    

    

    

   REGULAMIN ZAWODÓW

   UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

    

   W zawodach może uczestniczyć czterdzieści trzyosobowych drużyn, w których osoby poniżej 16-go roku życia będą pod opieką prawnego opiekuna. O wpisaniu drużyny na listę startową decyduje kolejność dokonanych wpłat. W przypadku zgłoszenia/wpłacenia przez większą ilość drużyn, organizator zamknie listę startową i zwróci koszty udziału w zawodach wpłacającemu w ciągu 7-u dni roboczych zachowując kolejność wpłat. Zawodnicy muszą posiadać kartę wędkarską, opłacone składki upoważniające do wędkowania i odrębne siatki do przetrzymywania ryb zgodnie RAPR. Zarząd Okręgu zwolnił zawodników ze składek członkowskich upoważniających do wędkowania na zbiornikach wydzielonych . Drużynie mogą towarzyszyć inne osoby nie biorące udziału w zawodach (trener, kierownik drużyny, kierowca). Dokonanie wpłaty jest potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania regulaminu zawodów. Koszt udziału w zawodach wynosi odpowiednio:

   • 450 zł dla drużyny trzyosobowej

   • 65 zł dla osoby towarzyszącej

   Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 30-go maja na konto Banku Spółdzielczego nr:

   76943000060000131320000001

   zatytułowaną: udział w kosztach organizacji zawodów

   wpłaty z innym tytułem nie będą honorowane a wpłaty po terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko po uprzedniej konsultacji i zgodzie organizatora

    

   ZASADY WĘDKOWANIA:

    

   Zawody odbędą się w jednej 24-ro godzinnej turze. Drużyny będą losowały stanowiska według kolejności zgłoszenia w dniu zawodów, po okazaniu dowodu wpłaty w sekretariacie. Do dyspozycji uczestników będą 30-sto metrowe stanowiska , a w uzasadnionych przypadkach stanowisko może zostać odpowiednio zwiększone. Na stanowisko mogą wejść sędziowie i organizatorzy w uzasadnionych przypadkach, oraz zgłoszone w sekretariacie osoby towarzyszące za zgodą kapitana drużyny. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki metodą spławikową i gruntową. Organizator nie określa ilości zastosowanej przynęty. W trakcie zawodów obowiązuje zakaz znakowaniu łowiska. Ryby należy przechowywać w stanie żywym. Ważenie ryb na stanowiskach w kolejności od stanowisk skrajnych do stanowiska sędziowskiego będzie odbywać się na dwukrotnie (wieczorem i rano), w czasie określonym w regulaminie lub w uzasadnionych przypadkach indywidualnie. Wędkowanie odbywać się będzie zgodnie z RAPR, ale minimalny wymiar ryby zgłoszonej do wagi powinien wynosić 20 cm. Sędzia główny za niewłaściwe zachowanie zawodnika, może dokonać dyskwalifikacji indywidualnej lub drużynowej.

    

   TERMINARZ PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEGU ZAWODÓW:

    

   Sobota 20-06-2015

   • 07.00 do 07.30 – zbiórka na „Parkingu u Arka” przy drodze Wilcza Wola – Wola Raniżowska ( 50°20'4.884"N, 21°56'37.608"E ). Zgłaszanie drużyn w sekretariacie zawodów, otwarcie zawodów i odprawa sędziowska

   • 07.30 do 08.30 – losowanie stanowisk, wydanie suchego prowiantu na kolację(3x konserwa typu "Gulasz Angielski" lub równoważna, 3x chleb, 3x 1,5 woda mineralna. W przypadku dokonania wpłaty dla osoby towarzyszącej racje żywnosciowe zostana odpowiednio zwiekszone) i dojazd lub dojście do stanowiska.

   • 08.30 do 10.00 – przygotowanie na stanowiskach

   • 10.00 – rozpoczęcie nęcenia i wędkowania

   • 13.00 do 14.00 – obiad podany na stanowiska (sztuka mięsa, ziemniaki, surówka)

   • 18.00 do 20.00 – I-wsze ważenie ryb na stanowiskach

   Niedziela 21-06-2015

   • 06.00 do 07.00 – śniadanie podane na stanowiska - (kapuśniak z wkładką)

   • 10.00 – koniec wędkowania

   • 10.00 do 11.00 – II-gie ważenie ryb na stanowiskach

   • od 11.00 – wspólna biesiada przy pieczonym udźcu na gorąco i innych przysmakach, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie zawodów


   ZASADY PUNKTACJI:

   Zawody rozegrane będą w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej na żywej rybie. Klasyfikacja indywidualna – suma wagi złowionych ryb przez zawodnika. Klasyfikacja drużynowa – suma punktów (zajętych miejsc) członków drużyny. Klasyfikacja na największą rybę – waga ryby złowionej i zgłoszonej przez zawodnika.


   NAGRODY:

   Wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe t-shirty i inne upominki. Puchary i nagrody wręczane będą do 3-go miejsca drużynowo i do 3-go miejsca indywidualnie. Pula nagród, może przekroczyć 12 tysięcy zł. Wykaz nagród w osobnym komunikacie. Przewidywane są też dwie atrakcyjne nagrody indywidualne rozlosowana pomiędzy wszystkich uczestników.


   POZOSTAŁE INFORMACJE:

   Organizator wykupuje na okres zawodów ubezpieczenie ogólne od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie zawodów. Przed dokonaniem wpłaty należy się zapoznać z warunkami uczestnictwa i regulaminem zawodów. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie koła i pod nr tel. 668 42 99 99. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają RAPR i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.


   Istnieje możliwość zamówienia zanęty wędkarskiej BOLAND i przynęt wędkarskich (biały, pinka, ochotka zanętowa, itd.), dostarczanych na miejsce zbiórki przed zawodami. Zamówienia można składać w sklepie wędkarskim ZOO MARKET, 37-450 Stalowa Wola, lub telefonując pod nr tel. .733 876 066