baner

REGULAMIN XI „COLMIC” MARATONU WĘDKARSKIEGO NA WILCZEJ WOLI 15-16 CZERWCA 2019

 1. Zawody odbędą się w jednej 24-ro godzinnej turze. 
 2. Drużyny będą losowały stanowiska według kolejności listy startowej. 
 3. Do dyspozycji uczestników będą 30-sto metrowe stanowiska, a w uzasadnionych przypadkach stanowisko może zostać odpowiednio zwiększone. 
 4. Na stanowisko mogą wejść sędziowie i organizatorzy w uzasadnionych przypadkach, oraz zgłoszone w sekretariacie osoby towarzyszące za zgodą kapitana drużyny. 
 5. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki metodą spławikową lub gruntową. 
 6. Organizator nie określa ilości zastosowanej przynęty. 
 7. W trakcie zawodów obowiązuje zakaz znakowaniu łowiska, wynoszenia i wywożenia przynęt. 
 8. Ryby należy przechowywać w stanie żywym, obowiązkowe siatki co najmniej 3,5 m na każdego zawodnika.
 9. Ważenie ryb na stanowiskach w kolejności od stanowisk skrajnych do stanowiska sędziowskiego będzie odbywać się minimum trzykrotnie, w uzasadnionych przypadkach ilość ważeń może zostać zwiększona (ok. co 5h), w czasie określonym w regulaminie lub w uzasadnionych przypadkach indywidualnie. 
 10. Wędkowanie odbywać się będzie zgodnie z RAPR, ale minimalny wymiar ryby zgłoszonej do wagi powinien wynosić 25 cm. 
 11. Sędzia główny za niewłaściwe zachowanie zawodnika, może dokonać dyskwalifikacji indywidualnej lub drużynowej. 
 12. Parkowanie pojazdów podczas trwania zawodów tylko w wyznaczonym rejonie.
 13. Na stanowiska możliwy wjazd jedynie do dostarczenia/spakowania sprzętu wędkarskiego
 14. Zawody rozegrane będą w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej na żywej rybie. 
 15. Dopuszcza się udział zawodnika – juniora, jeśli będzie ten posiadał opiekuna pełnoletniego oraz pisemną zgodę na udział w zawodach swojego prawnego opiekuna (rodzica).
 16. Klasyfikacja indywidualna – suma wagi złowionych ryb przez zawodnika.
 17. Klasyfikacja drużynowa – suma punktów (zajętych miejsc) członków drużyny.
 18. Klasyfikacja na największą rybę – waga ryby złowionej i zgłoszonej przez zawodnika. 
 19. Uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne zachowanie czystości na stanowiskach przez Nich zajmowanych po zakończeniu zawodów.
 20. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt oraz straty wynikłe w czasie zawodów wędkarskich.

Zarząd Koła PZW nr 3 „Rozwadów”